WINNERS OF THE J.C. DANIEL AWARD

WINNERS OF THE J.C. DANIEL AWARD

SL.No Winners Year
1 T.E. Vasudevan 1992
2 Thikkurissy Sukumaran Nair 1993
3 P. Bhaskaran 1994
4 Abhayadev (Ayyappan Pillai) 1995
5 A. Vincent 1996
6 K. Raghavan 1997
7 V. Dekshinamoorthy 1998
8 G. Devarajan 1999
9 M. Krishnan Nair 2000
10 P.N. Menon 2001
11 Dr. K.J. Yesudas 2002
12 Madhu 2004
13 Aaranmula Ponnamma 2005
14 Mankada Revivarmma 2006
15 Dr. P. Ramadas 2007
16 D. Raveendranathan Nair 2008
17 K.S. Sethu Madhavan 2009
18 Navodaya Appachan(M C Punnose) 2010
19 Jose Prakash 2011
20 Sasi kumar 2012

      

Scroll to Top